Sewa Mobil & Bus

TYPE

MIRAGE

JAZZ

LUXIO

AVANZA-XENIA

NEW AVANXA-XENIA

KIA RIO

GRAND INNOVA

KIA TRAVELO (12 SEAT)

ELF (12 SEAT)

LONG ELF (16 SEAT)

TOYOTA HIACE (16 SEAT)

MEDIUM BUS (31-33 SEAT)

BUS BESAR (50 SEAT)

12 HOURS

Rp. 350.000

Rp. 350.000

Rp. 375.000

Rp. 400.000

Rp. 425.000

Rp. 450.000

Rp. 550.000

Rp. 700.000

Rp. 750.000

Rp. 1.200.000

Rp. 1.200.000

Rp. 1.750.000

Rp. 2.750.000

FULL DAY

Rp. 475.000

Rp. 475.000

Rp. 500.000

Rp. 525.000

Rp. 550.000

Rp. 575.000

Rp. 700.000

Rp. 800.000

Rp. 850.000

Rp. 1.350.000

Rp. 1.350.000

Rp. 1.950.000

Rp. 2.950.000

HARGA SUDAH TERMASUK : MOBIL + SOPIR + BBM